World of MIX & MINIS

Hvem er vi

Lene Berendtsen

Lene Berendtsen

Salesmanager

+45 20 80 25 33
lb@eurostar.dk

Kim Bjørnekær

Kim Bjørnekær

Salg Roser

+45 20 80 25 35
kb@eurostar.dk

Henriette Christensen

Henriette Christensen

Salg Kalanchöe - Chrysanthemum

+45 20 80 25 39
hec@eurostar.dk

Johnny Albertsen

Johnny Albertsen

Adm. Direktør

+45 20 80 25 37
ja@eurostar.dk

Hans Chrestensen

Hans Chrestensen

Administration

+45 63 96 33 00
hc@eurostar.dk

© Copyright - Floragrafia